דלג לתוכן

תשובות לשאלות נפוצות בנושא מע"מ

היכן מדפיסים את מסמכי תיעוד הפנים (חשבוניות,קבלות ועוד) ?

בכל בית דפוס ישנם דוגמאות רבות למסמכי תעוד הפנים.
בנוסף לזאת במידה ואתה מעוניין, ישנן תוכנות רבות שניתן להפיק מהם תעוד פנים ממוחשב.

איך מחשבים מע"מ ?

אחוז המע"מ היום הוא 17%.
בהנחה שמחיר המוצר\שרות שלך הוא 2,000 ₪ לפני מע"מ.
בצע בעזרת מחשבון את החישוב הבא :
2000*0.17 =340₪
כלומר המע"מ שאתה צריך להוסיף לחשבונית הוא 340 ₪.

מחיר המוצר\שרות כולל מע"מ הוא 2,340 ₪

אפשרות אחרת כדי לדעת מהו מחיר המוצר\שרות כולל מע"מ
היא פשוט לכפול בצורה הבאה :
2000*1.17=2,340 ש"ח

אני יודע את המחיר הסופי כולל מע"מ, מהו מחיר המוצר\שרות לפני מע"מ ?

בהנחה שמחיר המוצר\שרות כולל מע"מ הינו 5,000 ₪.
עליך לחלק סכום זה בצורה הבאה :
5,000/1.17= 4,273.5 ₪

אמרו לי שיש עסקאות שאני לא צריך לשלם עליהם מע"מ ?

הסוג הראשון של עסקאות הוא עסקאות הפטורות ממע"מ:
מאחר והעסקאות הם פטורות ממע"מ לא תוכל לקזז בגינם מע"מ תשומות.
- השכרת דירה למגורים בתנאי שתקופת השכירות אינה עולה על 25 שנים (למעט בתי מלון).
- השכרה ומכירה בדמי מפתח
- עסקאות עוסק פטור

הסוג השני הוא עסקאות בשיעור מע"מ אפס. בגין עסקאות אלו תוכל לקזז את מע"מ התשומות.
- יצוא טובין לחו"ל
- מתן שירות בחו"ל בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל
- מתן שירות לתייר
- הכנסות מפירות וירקות לא מעובדים.

על איזה הוצאות אני יכול לנכות מע"מ תשומות ובאיזה אחוזים ?

העיקרון המנחה הוא שמותר לקזז מע"מ תשומות רק אם מדובר לצורך עסקה החייבת במס. ברוב המקרים ניתן לקזז את כל המע"מ התשומות הנקוב בחשבונית, אך ישנם מקרים שלא ניתן לקזז את כל המע"מ ,או לא ניתן לקזז כלל. בד"כ מדובר במקרים אשר משמשים להוצאה מעורבת (כלומר גם עסקי וגם פרטי): טלפון סלולרי,אחזקת רכב ועוד.

השאלה שתצטרך לשאול את עצמך מהו עיקר השימוש, האם לצורך העסק,או האם לצורך פרטי ?
במידה ועיקר השימוש הוא לצורך העסק תוכל לקזז 66% מהמע"מ תשומות הנקוב בגוף החשבונית.
במידה ועיקר השימוש הוא פרטי תוכל לקזז רק 25% מהמע"מ תשומות.

בנוסף ישנם הוצאות שלא ניתן לקזז מע"מ מאחר ואין מדובר בחשבונית מס: הוצאות כגון ארנונה, עמלות בנק, ביטוחים.

כמו כן יתכן מצב שיש חשבונית מס אבל אסור לקזז את המע"מ, רכישת רכב לדומא.

האם במקרה של עודף מע"מ תשומות על מע"מ עסקאות אני אקבל החזר מע"מ ?

כן, במידה ולא קיימת סיבה לעיכוב ההחזר.

כבר מספר חודשים אני בלי הכנסות, האם אני צריך לדווח ?

אתה חייב לדווח.
הדיווח יהיה על 0.
במידה ולא תדווח זה יגרום לקנסות.

מה זה חשבונית עצמית ?

הוצאת החשבונית במקום נותן השרות. מדובר על מקרים מאוד נקודתיים.
עיקר הכנסתו של נותן השרות היא משכורת, והוא כמובן לא עוסק (לא יכול להוציא לך חשבונית).
לדוגמא העסקת שחקנית שהיא עובדת שכירה. מאחר ועיקר הכנסתה הוא ממשכורת, והיא לא יכולה להוציא לך חשבונית, אתה תוציא את החשבונית במקומה (חשבונית עצמית ).

אל תדאג לא תשלם מע"מ, מצד אחד יהיה לך מע"מ עסקאות, מצד שני המע"מ תשומות (החשבונית העצמית).
בנוסף ישנם מספר מקרים נוספים,שיש להוציא בגינם חשבונית עצמית.

אילו מקצועות מחייבים להירשם כעוסק מורשה ולא עוסק פטור?

"בעל מקצוע חפשי" - נישום העוסק במקצוע של אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית.

אני עוסק פטור ופתאום באמצע השנה עברתי את תקרת העוסק הפטור – מה לעשות?

תקרת עוסק פטור הינה 99,006 (נכון לשנת 2016). הנך חייב להודיע למשרד מע"מ בגין החריגה ותהיה מחויב בתשלום המע"מ בגין החריגה מבלי יכולת לקזז מע"מ בגין הוצאותיך ולכן כדאי מאוד לדבר עם רואה חשבון/יועץ מס כאשר הנך מתקרב לתקרת העוסק הפטור. על ידי תכנון נכון ויעיל ניתן להקטין את תשלומי המיסים.