דלג לתוכן

תשובות לשאלות נפוצות בנושא ניהול ספרים

היכן מדפיסים את מסמכי תיעוד הפנים (חשבוניות,קבלות ועוד) ?

בכל בית דפוס ישנם דוגמאות רבות למסמכי תעוד הפנים.
בנוסף לזאת במידה ואתה מעוניין, ישנן תוכנות רבות שניתן להפיק מהם תעוד פנים ממוחשב.

לקוח שלי איבד את החשבונית, מה עושים ?

יש לצלם את העתק החשבונית שנשארה אצלך בפנקס, לחתום עליה נאמן למקור ולשלוח ללקוח.

דילגתי על חשבונית בפנקס חשבוניות מה עלי לעשות ?

רשום מבוטל על החשבונית שדילגת ושרטט שני קווים, על מנת שיהיה ברור שהחשבונית בוטלה.
עבור לחשבונית הבאה אחריה.

טעיתי בחישוב כלשהו בחשבונית מה עושים ?

העבר קו בעט על הטעות שנעשתה.
לאחר מכאן רשום כמו שצריך.

מה צריך להיות רשום על חשבונית המס או הקבלה?

שם העוסק, מספר תעודת זהות של העוסק, כתובת, מספר רציף של החשבונית או קבלה, פרטי השירות, סכום.

מה מחויב עוסק פטור לנהל ומה עוסק מורשה?

לעוסק פטור יש פטור מלנהל ספרים נוספים מלבד קבלה, חשבונית עסקה וספר תקבולים ותשלומים.
לעומת זאת עוסק מורשה מחויב לנהל ספרים נוספים כמו ספר הזמנות, ספר מלאי, חשבוניות מס, קבלות וכ"ו וזאת בהתאם לתחום העיסוק שלו.